Nekla - turystyka.nekla.eu

nsk-01.jpg 40c6e81832f4cbedb18d6f3ea5fd8616
Dołącz do nas!
2011-09-29 administrator NSK
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Chcesz zostać członkiem Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego? 

Wypełnij deklarację członkowską 
i dołącz do nas, mówiąc "TAK" kulturze w Gminie Nekla!

Deklaracja członkowska i regulamin członkowski znajdują się w dziale "Do pobrania".

 

Działalność NSK oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.


Członkowie NSK dzielą się na:

  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.
 

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

  • złoży deklarację członkowską na piśmie,
  • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni mają obwiązek regularnego opłacania składek. 

Członkiem wspierającym stowarzyszenis może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię