Nekla - turystyka.nekla.eu

nsk-01.jpg f2014ee03ef97c99e956ceac9b86fe99
Czym jest NSK?
2011-07-18 administrator NSK
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne jest zrzeszeniem osób fizycznych, mającym charakter stowarzyszenia kulturalnego i edukacyjnego. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Siedzibą NSK jest Nekielski Ośrodek Kultury przy ulicy Poznańskiej 25 w Nekli.

W dniu 30 czerwca 2011 roku w Nekielskim Ośrodku Kultury na zebraniu założycielskim powołane zostało Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne. Podstawowym celem NSK jest integracja mieszkańców Gminy Nekla zainteresowanych jakąkolwiek aktywnością na polu szeroko rozumianej kultury.

Ideą Stowarzyszenia jest stworzenie forum wymiany poglądów na różne tematy a tym samym pobudzenie aktywności społecznej.

Stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność w zakresie:

  • dziedzictwa historyczno-kulturowego (koordynacja: Sebastian Mazurkiewicz, Jerzy Osypiuk),
  • sztuk plastycznych (koordynacja: Aldona Kubacka),
  • muzyki (koordynacja: Lucyna Idasiak),
  • aktywności kulturalnej młodego pokolenia (koordynacja: Tomek Wsolak, Jędrek Biegański, Kacper Odrobny).

Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne jest otwarte na wszystkie inicjatywy lokalnego środowiska.

Nie chcemy wyręczać organów Gminy (NOK, Biblioteka), których statutowym celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury ale wspierać je poprzez:

  • inspirowanie i kreowanie kierunków działań kulturalnych w Gminie Nekla,
  • współorganizowanie zaproponowanych przedsięwzięć kulturalnych,
  • wspieranie inicjatyw oddolnych w zakresie kultury,
  • pomoc organizacyjna w zaprezentowaniu ogółowi społeczeństwa często niszowych zainteresowań poszczególnych osób z terenu naszej Gminy,
  • otwartość na wszelkie propozycje aktywności kulturalnej różnych środowisk na terenie Gminy,
  • pomoc formalna w pozyskaniu środków finansowych, przy współudziale władz samorządowych, dla inicjatorów danego przedsięwzięcia w myśl zasady „kto proponuje – ten realizuje”.

Szczegółowy zakres celów i środków ich realizacji zawarty jest w statucie NSK, który został opublikowany na stronie internetowej w zakładce "Do pobrania".

Nie jest naszą intencją wkraczanie w obszary działania i kompetencje już funkcjonujących na terenie Gminy Organizacji i Stowarzyszeń.

Z przyjemnością jednak nawiążemy współpracę dla dobra naszej lokalnej Wspólnoty.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego prosimy o kontakt emailowy: nsk@nekla.pl oraz telefoniczny: 603 122 310.


Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej: http://nsk.nekla.eu
i konta na Facebooku: http://www.facebook.com/nekielskiestowarzyszenie kulturalne.

Numer konta bankowego: 30 9075 0009 0100 1300 2000 0010.

                                                                                                  
Jerzy O
sypiuk

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię